درگاه پرداخت اینترنتی

 

مدارک مورد نیاز برای استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی (ویژه اشخاص حقیقی):

 

۱- تصویر صفحه اول دفترچه حساب بانکی به نام مدیر یا یکی از اعضای ساختمان نزد یکی از شعب بانک‌های کشور

۲- تصویر کارت ملی و شناسنامه

۳- تصویر اجاره‌نامه یا سند مالکیت محل کار یا سکونت مدیر ساختمان

۴- صورتجلسه تایید واریز وجه اینترنتی به حساب مدیر ساختمان

نکته: در صورتی که حساب ساختمان مشترک و حق برداشت با بیش از یک امضاء می باشد، ارسال مدارک یکی از صاحبان امضا کافی است.