معرفی محصول
 مانیار جامع ترین سیستم مالی شارژ ساختمان
---------------------------------
 

 

۱- امکانات پنل مدیر ساختمان:

-امکان ثبت نام – ثبت مجتمع

-مدیریت اطلاعات بلوک ها و واحدها (نام و مشخصات و ساکنین و ..)

-ثبت هزینه ها (قبوض، تعمیرات،حقوق و دستمزد، ...)

-نحوه محاسبه شارژ بر حسب تعداد نفرات و متراژ و فرمول دستی

- ارسال پیامک و ایمیل اخطار به ساکنین (دیر کرد شارژ پرداختنی)

- ثبت اخبار و رویدادهای ساختمان

 

 

 

۲-زیر سیستم حسابداری:

-ثبت در آمدها (فروش، اجاره مشاعات مانند سالن اجتماعات، انباری و ... )

-حسابداری بدهکاران (واحدها و ...)

-حسابداری بستانکاران (پیمانکارها ... )

-حسابداری حسابهای بانکی و صندوق

-حسابداری تنخواه گردانها (مدیر ساختمان)

-عملیات افتتاحیه و اختتامیه

-محاسبه خودکار یا دستی شارژ

-دریافت دستی شارژ

-حسابداری چک دریافتی

-حسابداری چک صادره

-امکان ثبت هزینه های دوره ای متفرقه

-گزارشات دوره ای برای واحدها

 

 

۳-ماژول های مانیار:

-وب سایت شخصی ساختمان

-مدیریت تابلو اعلانات مجتمع بر روی وب سایت شخصی و نرم افزار موبایل

-تعریف Subdomain به ازای هر ساختمان و ارائه وب سایت responsive

-مدیریت تابلو اعلانات در صفحه اول سایت

-مدیریت عکس و تم صفحه اول سایت مجتمع

-زیر سیستم پنل سایت ساکنین

-پرداخت آنلاین شارژ و هزینه ها

-نمایش صورت حساب های ساختمان

-نمایش برخی گزارشات حسابداری

 

۴-امکانات پنل ساکنین ساختمان و زیر سیستم موبایل:

- پرداخت آنلاین شارژ

- مشاهده بدهی واحد

- مشاهده سوابق تراکنش ها

- مشاهده آنلاین وضعیت مالی ساختمان

- رزرواسیون سیستم مشاعات (سالن اجتماعات، استخر و سونا و ...)